Менеджмент якості

З 2003 року на ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» впроваджено та успішно функціонує система менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в області розробки, проєктування, виробництва, постачання та післяпродажного обслуговування вогнетривів для металургійних та інших галузей промисловості.

В листопаді 2022 року аудиторами компанії “Технічні та управлінські послуги” (TMS) – представником органу з сертифікації «TÜV AUSTRIA CERT GMBH» було проведено другий наглядовий аудит оцінки відповідності системи менеджменту якості ПРАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ”  вимогам стандарту ISO 9001:2015. За результатами проведеного аудиту органом із сертифікації «TÜV AUSTRIA CERT GMBH» видано сертифікат відповідності системи менеджменту якості ПРАТ “ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ” вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015  в області розробки, проєктування, виробництва, постачання та післяпродажного обслуговування вогнетривів для металургійної та інших галузей промисловості.

ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» приділяє особливу увагу технологічному контролю виробництва – від сировини до кінцевого продукту. Усі вироби, які відвантажуються споживачам, мають сертифікат якості. На підприємстві розроблено та впроваджено систему якості лабораторії, що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Відділ технологічного контролю атестований на право проведення випробувань вогнетривкої сировини та готової продукції за ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, СОУ-Н ІПР 03.120-001:2017 на право проведення метрологічних робіт, у тому числі для сторонніх організацій, що підтверджується виданим науково-дослідним інститутом промислового розвитку атестатом ПР.ВЛ.001.001-17025

З метою реалізації стратегії підвищення енергоефективності та енергозбереження на підприємстві розроблено та впроваджено систему енергетичного менеджменту. Впровадження міжнародного стандарту ISO 50001:2018 дозволяє підприємству виробляти продукцію з мінімальним впливом на навколишнє середовище та раціональним використанням енергетичних ресурсів.

В лютому 2023 року аудиторами компанії «Технічні та управлінські послуги» (TMS) – представником органу з сертифікації «TÜV AUSTRIA CERT GMBH» було проведено ресертифікаційний аудит оцінки відповідності системи енергетичного менеджменту ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018. В результаті проведеного аудиту системи енергетичного менеджменту підприємства видано сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту ISO 50001:2018.

На підприємстві впроваджено та діє система менеджменту охорони праці та промислової безпеки. Впровадження міжнародного стандарту ISO 45001:2018 спрямовано на забезпечення безпеки та здоров’я працівників на робочих місцях, створення відповідних умов праці, ґрунтуючись на достовірній оцінці.

В жовтні 2022р. проведено наглядовий аудит системи менеджменту охороною здоров’я та безпекою праці. Органом із сертифікації «TÜV AUSTRIA CERT GMBH» видано сертифікат відповідності системи менеджменту охорони праці вимогам ISO 45001:2018.

Меню